Badania toksykologiczne

Wykrywanie oraz identyfikacja substancji szkodliwych takich jak: narkotyki, alkohol, leki, trucizny organiczne i nieorganiczne.