Badania układu oddechowego (spirometria)

Badanie lekarskie, które ma na celu zmierzenie objętości i pojemności płuc. Dodatkową informacją dla lekarza jest przepływ powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w poszczególnych fazach cyklu oddechowego.