Badania lekarskie

Na badania lekarskie wybieramy się najczęściej w trzech przypadkach:

 • kiedy pojawiają się objawy choroby i potrzebujemy diagnozy
 • profilaktycznie - kiedy potrzebujemy porady i zapewnienia o dobrym stanie zdrowia
 • na zlecenie pracodawcy lub uczelni, lub innego organu (np. na prawo jazdy)
Promocyjne pakiety badań

Promocyjne pakiety badań

Pakiety badań to kompleksowa usługa zawierająca m.in. badania ambulatoryjne i konsultację lekarza specjalisty.

Badania laboratoryjne - Punkt pobrań ŚLA

Badania laboratoryjne - Punkt pobrań ŚLA

Laboratoryjne badanie krwi to jeden ze sposobów monitorowania stanu zdrowia.

Badania USG

Badania USG

Badania USG umożliwia wczesne wykrycie guzków oraz torbieli.

Badania genetyczne

Badania genetyczne

Dzięki badaniom genetycznym możliwe jest wykrycie wielu chorób uwarunkowanych genetycznie.

Badania alergologiczne

Badania alergologiczne

Testy alergiczne umożliwiają odkrycie informacji jakie alergeny wpływają negatywnie na zdrowie pacjenta.

Badania onkologiczne

Badania onkologiczne

Specjalistyczne badania pozwalające wykryć obecność choroby nowotworowej.

Badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne

Badania dla kierowców, operatorów maszyn, górników

Badania do prawa jazdy

Badania do prawa jazdy

Badania czy nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania wykonywane w zakresie medycyny pracy.

Badania na pasożyty i bakterie

Badania na pasożyty i bakterie

Szereg badań mających na celu wykrycie bakterii bądź pasożytów w organizmie człowieka.

Badania toksykologiczne

Badania toksykologiczne

Wykrywanie oraz identyfikacja substancji szkodliwych m.in. narkotyków.

Badania ginekologiczne

Badania ginekologiczne

Cytologia i USG ginekologiczne.

Badania układu oddechowego (spirometria)

Badania układu oddechowego (spirometria)

Badanie lekarskie, które ma na celu zmierzenie objętości i pojemności płuc.

Badanie EKG

Badanie EKG

Badanie pracy serca przy pomocy aparatu rejestrującego czynności mięśnia sercowego.

Holter EKG

Holter ciśnieniowy i EKG

Badaniem czynności serca zapisywanym w czasie 24-godzinnym.

Badania diagnostyczne (poradnie specjalistyczne)

Badania te zlecane są przez specjalistę, który na ich podstawie może przedstawić szczegółową i właściwą diagnozę m.in. rozpoznać chorobę we wczesnym jej stadium. Do badań diagnostycznych należą:

 • morfologia krwi (ocena ogólnego stanu zdrowia oraz wykrycie m.in. anemii, czy białaczki)
 • badanie kału (wykrycie chorób układu pokarmowego)
 • badanie moczu (wykrycie m.in. choroby nerek, dróg moczowych, cukrzycy oraz żółtaczki)
 • badanie EKG
 • badanie USG
 • testy alergologiczne
 • badania ginekologiczne (cytologia)
 • badania układu oddechowego (spirometria)
 • badania onkologiczne (wykrycie choroby nowotworowej)
 • badania genetyczne (wykrycie m.in. celiakii, mukowiscydozy, HIV oraz HPV)

Badania profilaktyczne

Do podstawowych badań profilaktycznych zaliczamy badanie krwi, wskaźnik cholesterolu i cukru. Te trzy wymiary naszego zdrowia lekarze zachęcają sprawdzać przynajmniej raz w roku. Badania ogólne: krwi i moczu dostarczają wielu przydatnych informacji o stanie organizmu i pozwalają wychwycić potencjalne zagrożenia, zanim zdążą pojawić się objawy i skutki.

Badania lekarskie do pracy

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Badania lekarskie, na które kierowani są pracownicy, pozwalają nie tylko zadbać o ogólny stan zdrowia zatrudnionych osób, ale również określają ich przydatność i zdolność do pracy. Badania te zlecane są przez pracodawcę i odbywają się na jego koszt. W miarę możliwości powinny być przeprowadzone w godzinach pracy. Wyróżnić można trzy rodzaje badań lekarskich wykonywanych do pracy. Są to:

 • badania wstępne – ich zadaniem jest ocena zdolności kandydata do pracy na określonym stanowisku
 • badania okresowe – ich zadaniem jest profilaktyka oraz wykluczenie wystąpienia choroby zawodowej
 • badania kontrolne – ich zadaniem jest ocena zdolności pracownika do powrotu do pracy na dotychczasowym stanowisku, w przypadku choroby trwającej dłużej niż 30 dni

Badania okresowe przeprowadzane są co kilka lat w zależności od profilu wykonywanej pracy. O częstotliwości i zakresie badań decyduje lekarz na podstawie wieku pracownika, jego stanu zdrowia oraz czynników szkodliwych, na które może być wystawiony.

Badania dla kierowców zawodowych

Badania dla kierowców odpowiednich kategorii zlecane są przez pracodawcę lub lekarza medycyny pracy i przeprowadzane są okresowo co kilka lat. Badaniom poddawani są:

 • kierowcy zawodowi
 • osoby zatrudnione na etacie kierowcy
 • osoby kierujące pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi wartości pieniężne
 • operatorzy maszyn

Badanie lekarskie dla kierowców składają się z kilku etapów: testy pisemne, testy aparaturowe, konsultacja okulistyczna, pomiar stężenia cukru we krwi, wywiad psychologiczny.

Badania na prawo jazdy

Badanie te skierowane są do wszystkich kandydatów na prawo jazdy i powinny być wykonane przed rozpoczęciem kursu. Zakres badań jest zbliżony do badań psychotechnicznych. Na podstawie wywiadu lekarz dokonuje oceny ogólnego zdrowia pacjenta oraz przeprowadza konsultację okulistyczną.

Badania lekarskie na studia

Badania te zlecane są przez uczelnię w czasie rekrutacji na studia. Zakres badań zależny jest od wydziału oraz kierunku studiów, na który wybiera się kandydat. Celem badania jest określenie przeciwwskazań do podjęcia studiów w danej placówce.

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!