Badania alergologiczne

Testy alergiczne umożliwiają odkrycie informacji jakie alergeny wpływają negatywnie na zdrowie pacjenta.