Badanie EKG

Elektrokardiografia to badanie pracy serca przy pomocy specjalnego aparatu rejestrującego prądy czynnościowe mięśnia sercowego.