Odzyskanie prawa jazdy po alkoholu, wypadku i punktach karnych

Odzyskanie prawa jazdy po alkoholu, wypadku i punktach karnych 

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602) i ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U.2023.622) regulują szczegółowo procedury i wymagania dotyczące badań psychotechnicznych i ewentualnych badań lekarskich po utracie prawa jazdy. 

Utrata prawa jazdy może być wynikiem różnych sytuacji: 

  • jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków działających psychoaktywnie,
  • spowodowania wypadku, w którym ktoś został ranny lub zabity,
  • przekroczenia limitu punktów karnych

W każdym z tych przypadków niezbędne jest wykonanie badań psychologicznych, a w przypadku jazdy po spożyciu alkoholu, również badań lekarskich.

Przyczyny zatrzymania prawa jazdy

Jazda pod wpływem alkoholu

Zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków działających psychoaktywnie to jedna z najczęstszych przyczyn utraty uprawnień do kierowania pojazdami. Osoba, której zatrzymano prawo jazdy za jazdę po alkoholu, musi przejść badania psychotechniczne oraz badania lekarskie w celu oceny stanu zdrowia i zdolności do kierowania pojazdami. Dodatkowo zobligowana jest do odbycia kursu reedukacyjnego prowadzonego przez psychologa w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Spowodowanie wypadku

Kierowcy, którzy doprowadzili do wypadku drogowego, w którym byli zabici lub ranni, muszą również przejść badania psychotechniczne po wypadku. Ma to na celu ocenę ich zdolności psychofizycznych oraz ustalenie, czy mogą bezpiecznie wrócić do prowadzenia pojazdów.

Przekroczenie limitu punktów karnych

Utrata prawa jazdy za punkty karne jest także powodem do przeprowadzenia badań psychologicznych kierowców. Ponadto takie osoby są zobligowane do ponownego zdania  egzaminu praktycznego i teoretycznego na wszystkie posiadane kategorie prawa jazdy.

Jak wyglądają badania na prawo jazdy po alkoholu, wypadku, czy punktach karnych?

Badania po zakazie prowadzenia pojazdów

Osoby, którym odebrano prawo jazdy i wydano zakaz prowadzenia pojazdów, muszą na podstawie skierowania wykonać:

  • badania psychotechniczne, które obejmują m.in. ocenę zdolności poznawczych kierowcy - koordynację ruchową, szybkość reakcji i spostrzegawczość.
  • w przypadku zatrzymania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu badania lekarskie, które mają na celu sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia kierowcy i zawierają m.in. badanie krwi, w tym próby wątrobowe, pozwalające ocenić wpływ alkoholu na organizm.

Skierowanie na badania po utracie prawa jazdy

Skierowanie, czy też informację o konieczności wykonania badania wydaje starosta lub prezydent miasta na podstawie informacji uzyskanych od administratora Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPiK). Dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych. Badania psychologiczne mogą być wykonane w dowolnej pracowni psychologicznej, wpisanej do rejestruj przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. Natomiast badania lekarskie są realizowane tylko w Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy (WOMP). 

Podsumowanie

Odzyskanie prawa jazdy po jego zatrzymaniu wiąże się z koniecznością wykonania badań psychologicznych, a przypadku utraty uprawnień za jazdę po alkoholu, również badań lekarskich. Badania mają na celu zapewnienie, że kierowca jest zdolny do bezpiecznego prowadzenia pojazdów. 

Wróc do listy

Umów wizytę w POST MEDICAL