Holter ciśnieniowy i EKG

Badanie Holter EKG

Dzięki badaniu można wykryć lub monitorować leczenie takich chorób, jak:

  • Zaburzenia rytmu serca
  • Choroba wieńcowa
  • Stan po zawale serca
  • Omdlenia i utraty przytomności
  • Bloki przewodzenia i pauzy serca
  • Ocena rytmu serca po wszczepieniu rozrusznika
  • Obserwacja wrodzonych chorób serca

Na czym polega badanie Holter EKG?

Jest badaniem czynności serca zapisywanym w czasie 24-godzinnym. Badanie metodą HOLTERA jest bezbolesne. Można wykonać je w każdym wieku i wykonuje się je na zlecenie lekarza.

HOLTER EKG.jpg

Jak przebiega badanie?

Na klatkę piersiową przykleja się elektrody, do który podłącza się przewody wychodzące z aparatu.
Z podłączonym aparatem chodzi się 24 godziny, w zależności od wskazań lekarza, wykonując codzienne czynności życiowe. Pacjent musi prowadzić dzienniczek, zapisując w nim najważniejsze czynności i objawy, które pojawiły się w trakcie wykonywania ich. W trakcie badania warto utrzymać aktywność fizyczną, ponieważ ważne jest sprawdzenie jak serce reaguje na wysiłek. Po upływie wyznaczonego czasu, aparat zostaje zdjęty, podłącza się go do komputera, gdzie zgrywany jest zarejestrowany zapis EKG. Kardiolog dokonuje odczytu oraz interpretacji zapisu EKG.

Jak przygotować się do badania?

Przed badaniem należy się wykąpać. Po kąpieli nie wolno smarować się balsamami. Mężczyźni powinni dodatkowo ogolić klatkę piersiową. W trakcie badanie nie można brać prysznica, ponieważ aparat nie jest wodoodporny i zamoczenie go może doprowadzić do uszkodzenia.

Badanie Holter ciśnieniowy?

Dzięki badaniu można wykryć lub monitorować leczenie takich chorób, jak:

  • Nadciśnienie
  • Zaburzenia ciśnienia tętniczego

Na czym polega badanie Holterem ciśnieniowy?

Jest badaniem, które monitoruje ciśnienie krwi przez 24 godziny. Badanie metodą HOLTERA jest bezbolesne. Można wykonać je w każdym wieku.

Jak przebiega badanie?

Na ramię pacjenta zakłada się mankiet, który zostaje połączony z aparatem przyklejonym do pasa. Pomiary ciśnienia są zazwyczaj wykonywane co 30 minut a w nocy co godzinę. Podczas pomiaru mankiet wypełnia się automatycznie ciśnieniem.

Jak przygotować się do badania?

Przed badaniem należy się wykąpać. Po kąpieli nie wolno smarować się balsamami. W trakcie badanie nie można brać prysznica, ponieważ aparat nie jest wodoodporny i zamoczenie go może doprowadzić do uszkodzenia.

Cennik:

RODZAJ HOLTERA CENA
Holter ciśnieniowy 120zł
Holter EKG 120zł