Medycyna pracy

Badania medycyny pracy obowiązują każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Badania wstępne, okresowe, kontrolne, wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy. Skierowanie określa charakter pracy oraz zagrożenia wynikające z pracy na danym stanowisku.

W Centrum Medycznym POST MEDICAL w ramach medycyny pracy oferujemy Państwu szeroki zakres badań:

Co wyróżnia medycynę pracy w Centrum Medycznym POST MEDICAL?

  • Doświadczona kadra medyczna
  • Dogodna lokalizacja w centrum miasta
  • Pracownia psychologiczna na miejscu
  • Punkt pobrań materiału do badań na miejscu

Rejestracja:

  • Od poniedziałku do piątku od godz. 8:00

Zawieranie umów dla przedsiębiorstw medycynapracy@postmedical.pl

Lekarze i specjaliści