POST MEDICAL pomaga kobietom i dzieciom z Ukrainy

28 lutego 2022

 

POST MEDICAL dołącza do pomocy kobietom i dzieciom, których tocząca się wojna na Ukrainie zmusiła do opuszczenia swoich domów.
Całym serce czujemy, że trzeba pomóc!

 

 

Kobiety i dzieci, którzy w ostatnim czasie przekroczyli granicę ukraińsko-polską, mogą uzyskać w naszej poradni bezpłatną pomoc w zakresie:

 •  podstawowej opieki zdrowotnej / internistyczne
 •  kardiologii
 •  neurologii
 •  okulistyki
 •  chirurgii
 •  chirurgii naczyniowej
 •  dermatologii
 •  wenerologii
 •  ortopedii
 •  urologii
 •  proktologii
 •  laryngologii
 •  ginekologii i położnictwa

Nasi specjaliści są gotowi by nieść pomoc w tej trudnej sytuacji!

Na wizytę trzeba się umówić i przygotować dokument potwierdzający status uchodźcy lub inny dokument potwierdzający przekroczenie granicy w okresie rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainie.

Wspólnie damy radę!

Zapraszamy do rejstracji wizyt pod numerem tel. 32 707 44 99.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Post Medical долучається до допомоги жінкам та дітям, які були змушені покинути свої домівки через війну, що триває в Україні.

Ми від усього серця хотіли б вам допомогти! 

Жінки та діти, які нещодавно перетнули українсько-польський кордон, можуть отримати безкоштовну допомогу в нашій клініці за такими напрямками:

 • ервинна медична допомога / внутрішні хвороби
 • кардіологія
 • неврології
 • офтальмологія
 • хірургія
 • судинна хірургія
 • дерматологія
 • венерологія
 • ортопедія
 • урологія
 • проктологія
 • ларингології
 • гінекологія та акушерство

Наші фахівці готові допомогти у цій непростій ситуації!

Все що вам необхідно це записатися на прийом і підготувати документ, який підтверджує статус біженця, або інший документ, що підтверджує перетин кордону на момент початку російського вторгнення в Україну.

Ми зможемо це зробити разом! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post Medical in Ruda Śląska joins to help women and children who were forced by the ongoing war in Ukraine to leave their homes.

We feel deeply in our hearts that we need to help you! 

Women and children who have recently crossed the Ukrainian-Polish border can get the help in our Medical Center free of charge.

Below are the areas in which they can get medical assistance:

 • basic medical care / internist
 • cardiology
 • neurology
 • ophthalmology
 • general surgery
 • vascular surgery
 • dermatology
 • venereology
 • orthopedics
 • urology
 • proctology
 • laryngology
 • gynecology and obstetrics

Our specialists are ready to help in this difficult situation!

You need to make an appointment and present a document confirming a refugee status or other document confirming crossing the border at the time of Russian invasion on Ukraine.

We are stronger together!