Jak długo są ważne badania medycyny pracy?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy Art. 229 Dz.U. 2023 poz. 1465, okres, na jaki wydawane jest orzeczenie medycyny pracy, zależy od rodzaju pracy oraz ocenionego ryzyka zawodowego

  • Orzeczenie wstępne - ważne do momentu przeprowadzenia następnych badań, tzw.  okresowych. O ważności wstępnych badań decyduje lekarz medycyny pracy na podstawie wytycznych ustawowych oraz oceny predyspozycji pracownika. Badania wstępne są z reguły ważne od 1 roku do 5 lat.
  • Orzeczenie okresowe -  w zależności od charakteru pracy i warunków jej wykonywania, ale także od stanu zdrowia pracownika, ważne zazwyczaj od 2 do 4 lat.
  • Orzeczenie kontrolne - po każdej nieobecności pracownika trwającej ponad 30 dni z przyczyn zdrowotnych, wymagane jest przeprowadzenie orzeczenia kontrolnego. Orzeczenie zachowuje ważność do daty badań okresowych.

Pozostałe orzeczenia

Podsumowanie

Orzeczenie medycyny pracy jest ważnym elementem systemu ochrony zdrowia pracowników. Termin jego ważności zależy od wielu czynników, w tym rodzaju pracy i stanu zdrowia pracownika. 

Wróc do listy

Umów wizytę w POST MEDICAL