Medycyna pracy, a dzień wolny

W Polsce pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom dostępu do badań medycyny pracy. Badania dzieli się na wstępne, okresowe i kontrolne. Badania wstępne realizuje się przed podjęciem zatrudnienia. Badania okresowe wykonuje się regularnie, co kilka lat, w czasie trwania zatrudnienia. Mają one na celu monitorowanie stanu zdrowia pracowników w zależności od warunków pracy i występujących zagrożeń zawodowych. Badania kontrolne wykonuje się po 30 dniach niezdolności do świadczenia pracy.

Badania wstępne, a dzień wolny na badania

Badania wstępne realizuje się przed podjęciem zatrudnienia i w związku z tym nie przysługuje na nie dzień wolny. Ponadto badany nie ponosi kosztów związanych z badaniami.

Czy na badania okresowe przysługuje dzień wolny?

Zgodnie z obowiązującym prawem, badania okresowe wykonuje się w czasie pracy. Tu również nie przysługuje dzień wolny. Po zakończonych badaniach pracownik powinien niezwłocznie wrócić do pracy. Jest to równocześnie czas wolny od pracy, w którym pracownik nie ponosi żadnych kosztów finansowych, a jego wynagrodzenie jest zachowane. Jeżeli badania trwają dłużej, wykraczają poza standardowe godziny pracy pracownika, pracownik w tym dniu nie wraca już do pracy. Oczywiście nie powoduje to obniżenia jego wynagrodzenia, czy naliczania nieobecności jako nieusprawiedliwionej.

Zgodnie z art. 211 § 3 Kodeksu Pracy w razie przejazdu na badania do innej miejscowości pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Na pracownika, który nie wrócił do pracy po wykonanych badaniach, a który miał taką możliwość, może zostać nałożona kara zgodnie z art. 108 Kodeksu Pracy.

Praktyczne porady dla pracowników

  • Zaplanuj badania z wyprzedzeniem: Skontaktuj się z poradnią medycyny pracy, aby umówić termin badań. Upewnij się, że masz prawidłowo uzupełnione skierowanie na badania lekarskie od pracodawcy.

  • Dokumentacja: przygotuj wszelkie dokumenty związane z badaniami medycyny pracy, w tym wyniki badań, orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentację medyczną dotyczącą leczonej choroby przewlekłej, w tym zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego. 

Dodatkowe wskazówki

  • Nie ignoruj skierowania na badania: Pomijanie badań okresowych może nie tylko wpłynąć na Twoje zdrowie, ale również narazić na ryzyko prawne zarówno Ciebie, jak i Twojego pracodawcę. Zgodnie z art. 211 pkt 4 Kodeksu Pracy, pracownik ma obowiązek poddania się badaniom profilaktycznym.

  • Komunikacja z pracodawcą: Utrzymuj otwartą komunikację z pracodawcą w kwestii ustalenia dogodnego dla obu stron terminu zrealizowania badań. 

 

Wróc do listy

Umów wizytę w POST MEDICAL