Skierowanie na badania medycyny pracy - informacje i wzór druku PDF do pobrania

Co to jest skierowanie na badania lekarskie do pracy?

Skierowanie na badania medycyny pracy to dokument wydawany przez pracodawcę pracownikowi. Celem przeprowadzenia tych badań jest potwierdzenie braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w określonych przez pracodawcę warunkach.

Pobierz wzór skierowania na badania medycyny pracy w PDF »

Rodzaje skierowań na badania medycyny pracy

Istnieją różne rodzaje skierowań, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i etapu zatrudnienia.

Skierowanie na badania wstępne

Skierowanie na badania wstępne jest wydawane przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Na jego podstawie wykonywane są wstępne badania lekarskie do pracy.

Skierowanie na badania okresowe

Skierowanie na badania okresowe jest wydawane w trakcie trwania zatrudnienia. Na jego podstawie są wykonywane okresowe badania lekarskie.

Skierowanie na badania kontrolne

Skierowanie na badania kontrolne jest wydawane po długotrwałej niezdolności do pracy, trwającej co najmniej 30 dni.

Jak wygląda skierowanie na badania do pracy?

Skierowanie na badanie lekarskie z zakresu medycyny pracy zawiera dane pracodawcy i pracownika, określenie stanowiska pracy oraz opis warunków pracy. Opis ten uwzględnia informacje o występowaniu na stanowisku czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. Istotne jest podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia związanych z pracą na tym stanowisku.

Pobierz wzór skierowania na badania medycyny pracy w PDF »

Dlaczego skierowanie na badania medycyny pracy jest ważne?

Bezpieczeństwo pracownika

Badania medycyny pracy mają na celu upewnienie się, że pracownik jest zdolny do wykonywania swoich obowiązków bez narażania jego zdrowia oraz zdrowia innych. Skierowanie na badania lekarskie medycyna pracy jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także elementem dbałości o dobrostan pracowników.

Wymogi prawne

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi skierowanie na badanie w zakresie medycyny pracy przed rozpoczęciem wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę.

Jak uzyskać skierowanie na badania lekarskie?

Skierowanie na badania medycyny pracy uzyskuje się od pracodawcy, który jest zobowiązany do jego wydania.

Pobierz wzór skierowania na badania medycyny pracy w PDF »

Wróc do listy

Umów wizytę w POST MEDICAL