Badania lekarskie

Na badania lekarskie wybieramy się najczęściej w trzech przypadkach:

  • gdy pojawiają się objawy choroby i potrzebujemy diagnozy
  • profilaktycznie - kiedy potrzebujemy porady i zapewnienia o dobrym stanie zdrowia
  • na zlecenie pracodawcy lub uczelni, lub innego organu (np. na prawo jazdy)

Badania diagnostyczne (poradnie specjalistyczne)

Badania te zlecane są przez specjalistę, który na ich podstawie może przedstawić szczegółową i właściwą diagnozę m.in. rozpoznać chorobę we wczesnym jej stadium. Do badań diagnostycznych należą:

Badania profilaktyczne

Do podstawowych badań profilaktycznych zaliczamy badanie krwi, wskaźnik cholesterolu i cukru. Te trzy wymiary naszego zdrowia lekarze zachęcają sprawdzać przynajmniej raz w roku. Badania ogólne: krwi i moczu dostarczają wielu przydatnych informacji o stanie organizmu i pozwalają wychwycić potencjalne zagrożenia, zanim zdążą pojawić się objawy i skutki.

Badania lekarskie do pracy

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Badania lekarskie, na które kierowani są pracownicy, pozwalają nie tylko zadbać o ogólny stan zdrowia zatrudnionych osób, ale również określają ich przydatność i zdolność do pracy. Badania te zlecane są przez pracodawcę i odbywają się na jego koszt. W miarę możliwości powinny być przeprowadzone w godzinach pracy. Wyróżnić można trzy rodzaje badań lekarskich wykonywanych do pracy. Są to:

  • badania wstępne – ich zadaniem jest ocena zdolności kandydata do pracy na określonym stanowisku
  • badania okresowe – ich zadaniem jest profilaktyka oraz wykluczenie wystąpienia choroby zawodowej
  • badania kontrolne – ich zadaniem jest ocena zdolności pracownika do powrotu do pracy na dotychczasowym stanowisku, w przypadku choroby trwającej dłużej niż 30 dni

Badania okresowe przeprowadzane są co kilka lat w zależności od profilu wykonywanej pracy. O częstotliwości i zakresie badań decyduje lekarz na podstawie wieku pracownika, jego stanu zdrowia oraz czynników szkodliwych, na które może być wystawiony.

Badania dla kierowców zawodowych

Badania dla kierowców odpowiednich kategorii zlecane są przez pracodawcę lub lekarza medycyny pracy i przeprowadzane są okresowo co kilka lat. Badaniom poddawani są:

  • kierowcy zawodowi
  • osoby zatrudnione na etacie kierowcy
  • osoby kierujące pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi wartości pieniężne
  • operatorzy maszyn

Badanie lekarskie dla kierowców składają się z kilku etapów: testy pisemne, testy aparaturowe, konsultacja okulistyczna, pomiar stężenia cukru we krwi, wywiad psychologiczny.

Badania na prawo jazdy

Badanie te skierowane są do wszystkich kandydatów na prawo jazdy i powinny być wykonane przed rozpoczęciem kursu. Zakres badań jest zbliżony do badań psychotechnicznych. Na podstawie wywiadu lekarz dokonuje oceny ogólnego zdrowia pacjenta oraz przeprowadza konsultację okulistyczną. Zarówno na badania na prawo jazdy jak badania kierowców zawodowych zapraszamy osoby z całego Śląska w tym Rudy Śląskiej, Zabrza, Bytomia, Świętochłowic, Katowic czy Gliwic.

Badania lekarskie na studia

Badania te zlecane są przez uczelnię w czasie rekrutacji na studia. Zakres badań zależny jest od wydziału oraz kierunku studiów, na który wybiera się kandydat. Celem badania jest określenie przeciwwskazań do podjęcia studiów w danej placówce.

Umów wizytę w POST MEDICAL