Medycyna Pracy Świętochłowice

 

Osoby z okolic Świętochłowic poszukujące lekarza medycyny pracy wykonującego szereg badań mających na celu zdiagnozowanie bądź leczenie chorób zawodowych mogą skorzystać z usług Centrum Medycznego POST MEDICAL.
Medycyna pracy należy do jednej ze specjalności lekarskich, a jej głównym zadaniem jest badanie oddziaływania środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka oraz leczenie chorób zawodowych. Wśród chorób zawodowych znajdują się choroby narządu wzroku, słuchu, sercowo-naczyniowe, dermatologiczne i wiele innych.

Lekarz medycyny pracy wykonuje badania mające zdiagnozować występowanie owych chorób lub ich leczenie. Gdy lekarz nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań u pacjenta do wykonywania zawodu do jakiego ten ma zostać zatrudniony, wydaje orzeczenie zezwalające na wykonywanie zawodu.

Jakie badania są dostępne w Poradni Medycyny Pracy?

Praktycznie wszystkie niezbędne jakie potrzebne będą osobom zatrudnionym na Śląsku, w tym Świętochłowicach. Podstawowe rodzaje badań można podzielić ze względu na czas w jakim się je wykonuje.
Osoby zatrudnione na umowę o pracę pierwszy raz w danej firmie lub podczas zmiany stanowiska, zobowiązane są do przebycia badań wstępnych. Celem badania wstępnego jest stwierdzenie czy pracownik nadaje się do wykonywania swoich obowiązków pod względem zdrowotnym.

Medycyna pracy zajmuje się również badaniami okresowymi, na które są kierowani pracownicy, którym wygasa termin ostatnio przeprowadzonych badań. Zależnie od wykonywanego zawodu, orzeczenia wydawane są na okres od roku do kilku lat i wymagają przeprowadzania badań ponownie przez cały okres kariery zawodowej opartej na umowę o pracę.

Ostatnim z podstawowych badań jest badanie kontrolne, dotyczące osób powracających do pracy po 30 dniowej absencji wywołanej chorobą.

Poza podstawowymi badaniami, bardzo popularne są badania na prawo jazdy oraz badania kierowców. Obsługa pojazdów i maszyn wymaga posiadania dobrego wzroku i słuchu. Okresowe badania kierowców zawodowych pozwalają wykryć pogorszenie niektórych czynności organizmu i zareagowanie w odpowiednim momencie, gdyby okazało się, że dana osoba jest niezdolna do dalszego prowadzenia pojazdów. Osoby z padaczką lub cukrzycą zobowiązane są do przyniesienia na badania orzeczenia od lekarza, że owe choroby nie są w przypadku tych konkretnych pacjentów powodem do nie wydania prawa jazdy lub orzeczenia zezwalającego na wykonywanie zawodu kierowcy.

Badania wysokościowe to konieczność w przypadku chęci podjęcia pracy na dużych wysokościach. Osoby chcące pracować na żurawiach, dachach itd. będą musiały przejść badanie u okulisty, neurologa i laryngologa.

Ostatnim rodzajem badań, o którym warto wspomnieć są badania do celów sanitarno-epidemiologicznych w wyniku, których otrzymuje się orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Ten typ badań zobowiązani są odbyć osoby pracujące w restauracjach i innych usług gastronomicznych, z dziećmi do lat 6 oraz hostessy.

Medycyna pracy Świętochłowice

Do odwiedzenie naszego gabinetu zapraszamy wszystkie osoby z okolic Świętochłowic, dogodny dojazd do naszej siedziby mieszczącej się w centrum Rudy Śląskiej przy ulicy Pocztowej 7 oraz doświadczona kadra zapewniają załatwienie wszystkich formalności w krótkim czasie. Zapraszamy do rejestrowania się, a w razie dodatkowych pytań kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza.