Badania lekarskie na prawo jazdy Ruda Śląska

Badanie na prawo jazdy
Badanie kierowców
Odwiedź Centrum Medyczne POST MEDICAL
Zarejestruj się do lekarza

Kandydat na kierowcę, który stara się o uzyskanie prawa jazdy wybranej kategorii po raz pierwszy, musi uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta, w skrócie PKK. Bez niego nie można rozpocząć kursu na żadną z kategorii prawa jazdy. 

Aby urzędnik w Wydziale Komunikacji z Rudy Śląskiej lub innej miejscowości mógł wygenerować numer PKK, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy, 
 • aktualne, kolorowe zdjęcie o wymiarach 35×45 mm,
 • orzeczenie lekarskie, będące wynikiem badań lekarskich na prawo jazdy, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
 • w przypadku osób starających się o kategorie C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1 +E, D+E orzeczenie psychologa stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, będące wynikiem tzw. badań psychotechnicznych;
 • ksero prawa jazdy - jeśli wnioskujący posiada już uprawnienia i zamierza zdobyć kolejną kategorię.

Badania lekarskie na prawo jazdy A, B, A1, A2, AM, B1, B+E, T

Badania lekarskie na amatorskie prawo jazdy nie odbiegają praktycznie od innych badań wykonywanych w przychodni medycyny pracy i najczęściej trwają około godziny. Badania na prawo jazdy polegają m.in. na sprawdzeniu ostrości wzroku czy braku zaburzeń równowagi. Podczas badania lekarz przeprowadza wywiad dotyczący stanu zdrowia kandydata na kierowcę i ustala występowanie ewentualnych przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Najczęściej orzeczenie lekarskie zostaje wydane na czas nieokreślony. Jednakże w przypadku konkretnych problemów zdrowotnych, orzeczenie wydawane jest na kilka lat (np. u chorych na cukrzycę).

Przedłużenie prawa jazdy kat. A, B, A1, A2, AM, B1, B+E, T wydanego na czas określony nie wymaga ponownego zakładania profilu PKK, a jedynie powtórzenia badań lekarskich.

Badania lekarskie na prawo jazdy C, D C+E, D+E

Badania lekarskie na zawodowe prawo jazdy różnią się od badań na prawo jazdy amatorskie kryteriami zdrowotnymi oraz czasem realizacji, bo wymagają wykonania także badań psychologicznych. Całość badań zajmuje najczęściej około 2-3 godzin. Lekarz przeprowadza wywiad dotyczący stanu zdrowia kandydata na kierowcę zawodowego, bazując na konsultacjach specjalistycznych (okulistycznej, neurologicznej) oraz orzeczeniu psychologicznym. Orzeczenie lekarskie zostaje wydane na 5 lat.

Po uzyskaniu prawo jazdy kat. C, D C+E, D+E, kierowca, który chce wykonywać zarobkowy przewóz, zobligowany jest do podjęcia kursu kwalifikacyjnego oraz ponownych badań lekarskich i psychologicznych oceniających tym razem jego zdolność do wykonywania pracy kierowcy zawodowego.

Orzeczenie lekarskie zostaje wydane na 5 lat. Okres ten może być skrócony w uzasadnionych przypadkach. Kierowcy zawodowi, którzy ukończyli 60 lat, uzyskują zdolność do zawodowego kierowania pojazdami na czas 30 miesięcy.

Oferta badań na prawo jazdy w POST MEDICAL

Centrum Medyczne POST MEDICAL oferuje badania lekarskie na prawo jazdy dla kandydatów na kierowców kategorii A, B, A1, A2, AM, B1, B+E, T, C, D C+E, D+E. Badania są wykonywane przez lekarzy medycyny pracy uprawnionych do badań kierowców. Wszystkie badania odbywają się  w tym samym dniu i w zależności od kategorii trwają od 1 do 3 godzin.

Jak wyglądają badania na kategorie AM, A1, B1, A2, A, B?

 1. Przed rozpoczęciem badania przez lekarza orzecznika badanemu zostaje pobrana krew w celu sprawdzenia poziomu glukozy. Dlatego badany powinien przyjść na badania na czczo lub co najmniej 3 godziny po ostatnim posiłku.  
 2. Lekarz przeprowadza  ogólną ankietę na temat stanu zdrowia, pytając o przyjmowane leki i choroby, z którymi na co dzień zmaga się pacjent. Jeżeli kandydat na kierowcę leczy się u lekarza specjalisty, powinien dostarczyć od niego zaświadczenie o stanie zdrowia.
 3. Następnie orzecznik sprawdza m.in. wzrok, zmysł równowagi oraz układ ruchu. Jeżeli badany posiada okulary korekcyjne lub aparat słuchowy, powinien zabrać je ze sobą i powiadomić o tym lekarza orzecznika. 
 4. Po zakończonym badaniu lekarz wydaje orzeczenie, które należy dostarczyć do wydziału komunikacji, celem wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Badania na kategorie AM, A1, B1, A2, A, B trwają z reguły około 1 godziny.

Jak wyglądają badania na kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E?

Procedura wykonania badania na prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E jest bardzo podobna do badań na kategorie AM, A1, B1, A2, A, B. Dodatkowo kandydaci na kierowcę są zobligowani do wykonania:

 • badań psychotechnicznych sprawdzających m.in. ich koncentrację, sprawność psychomotoryczną oraz osobowość i dojrzałość społeczną;
 • badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, zwanego potocznie badaniem w ciemni.

Badania na kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E trwają z reguły od 2 do 3 godzin.

Co należy zabrać na badania na prawo jazdy?

Na badanie lekarskie na prawo jazdy i badania kierowców zawodowych należy zgłosić się zdrowym, wypoczętym, nie będąc pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających.

Cennik badań lekarskich na prawo jazdy

Badanie lekarskie na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T Cena
Badanie glukozy na czczo 10 zł
Badanie lekarskie na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T 200 zł
Badania lekarskie na prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E Cena
Badanie glukozy na czczo 10 zł
Badanie lekarskie na prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E 200 zł*
Konsultacja okulistyczna kandydata na kierowcę kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E 90 zł
Konsultacja neurologiczna kandydata na kierowcę kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E 90 zł
Konsultacja laryngologiczna kandydata na kierowcę kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E 90 zł
Badanie psychologiczne kandydata na kierowcę kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E 150 zł
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 50 zł

* cena nie zawiera konsultacji specjalistów i badań psychotechnicznych

W POST MEDICAL zapłacisz wygodnie kartą płatniczą lub blikiem.

Karta płatniczaBLIK

Oferujemy bezgotówkowe rozliczenia dla klientów:


Lekarze i specjaliści


Badania na prawo jazdy w Rudzie Śląskiej

Centrum Medyczne POST MEDICAL mieszczące się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pocztowej 5 zaprasza przyszłych kierowców na badania lekarskie kierowców. Z naszej oferty korzystają kierowcy z całego Śląska w tym Katowic, Chorzowa, Gliwic, Tychów, SiemianowicZabrza, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Łazisk GórnychOrzesza czy Świętochłowic.

Uwaga:

Badania kierowców, którym cofnięto uprawnienia ze względu na stan zdrowia, alkohol lub podobnie działające substancje, a także poważne i uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia oraz badania kierowców, którym odebrano prawo jazdy po wypadku, wykonuje wyłącznie Poradnia Dla Kierowców Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Sosnowcu przy ul. Staszica 44a. Orzeczenia wydane przez inne placówki nie są honorowane przez Wydziały Komunikacji w Rudzie Śląskiej i innych miejscowościach.

Umów wizytę w POST MEDICAL