Projekt UE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest utrzymanie konkurencyjności i rozwój Post Medical. Główne działania przewidziane do realizacji to: zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości operowania w warunkach epidemii, wyposażenie w środki trwałe i oprogramowanie umożliwiające podniesienie jakości usług, usprawnienie procesów rejestracji oraz realizacja innowacyjnej internetowej kampanii reklamowej.

  • Całkowita wartość projektu: 441 071,02 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 336 106,46 zł

Z projektu zakupiono:

logo-projekt-eu

Zobacz: www.mapadotacji.gov.pl

Umów wizytę w POST MEDICAL