Co to jest orzeczenie medycyny pracy?

Orzeczenie medycyny pracy jest konieczne zarówno dla nowo zatrudnianych pracowników, jak i osób już pracujących, które co kilka lat przechodzą badania profilaktyczne. Orzeczenie lekarza medycyny pracy jest kluczowe nie tylko dla samego pracownika, ale również dla pracodawcy, który musi zapewnić, że stanowisko pracy jest odpowiednio dostosowane do stanu zdrowia pracownika. 

W treści orzeczenia znajdują się informacje na temat:

  1. Zdolności do pracy: Określenie, czy pracownik jest zdolny do wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku pracy.
  2. Ograniczeń zdrowotnych: Wskazanie ewentualnych ograniczeń zdrowotnych, które mogą wpływać na zdolność do pracy lub wymagają dostosowania warunków pracy.
  3. Terminów kolejnych badań: Wyznaczenie terminu następnych badań okresowych.

Orzeczenia medycyny pracy są wydawane w kilku sytuacjach:

Celem orzeczeń medycyny pracy jest ochrona zdrowia pracowników i zapewnienie, że są oni zdolni do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków, co jednocześnie chroni pracodawcę przed ryzykiem związanym z zatrudnieniem osoby niezdolnej do pracy.

Wróc do listy

Umów wizytę w POST MEDICAL